Disclaimer & Privacy Statement van Artenet

Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer & PirvacyDisclaimer & Pirvacy

Disclaimer

Artenet heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie onvolledig of incorrect is.

Tevens wordt de content van onze website regelmatig aangepast. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde zonder enige kennisgeving de gepubliceerde inhoud te wijzigen.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Dit houdt tevens in dat alle genoemde prijzen onder voorbehoud van typefouten en/of onjuist gepubliseerde gegevens zijn. Alle prijzen zijn exclusief 19% BTW.

Alle inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij ARTENET. Zonder schriftelijke toestemming van ARTENET is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Artenet sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen en de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen daaronder begrepen.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy statement

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Als bezoekers van onze website persoonsgegevens achterlaten bijvoorbeeld via het contactformulier dan worden deze altijd beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Op onze website treft u een aantal links aan naar websites van Artenet klanten. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Wij zijn verantwoordelijk voor de layout en het design van deze websites echter zijn we op geen enkelen wijze verantwoordlijk danwel aansprakelijk voor de daarin opgenomen of gepuliceerde informatie. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

U bevindt zich hier: http://www.artenet.nl/disclaimer.html